Thisted Sejlklub indgår samarbejdsaftale med Thisted Gymnastik & Idrætskultur

Bestyrelsen har gennem nogen tid drøftet muligheder for et samarbejde med TGI omkring deres etablering af en ny underafdeling, TGI Vandsport.

Deres nye aktivitet, der omhandler windfurfing og SUP, ligger i umiddelbart tilknytning til vores aktiviteter og passer fint ind i tankerne omkring Cold Hawaii Inland. Hvis TGI lykkes med aktiviteten, vil vi hver især givetvis kunne udnytte synergier, fx. til medlems hvervning, ligesom TGI og vi kan udnytte hinandens kompetencer til fælles bedste. Bl.a. har TGI en projektkoordinator, der med succes har søgt og fået fondsmidler – måske vi kan hente inspiration der?

Vi har derfor besluttet, i en prøve perioden på et år, at stille nogle af vore faciliteter til deres disposion, jf. vedhæftede.

Umiddelbart vil kun meget få af TS’s medlemmer blive berørt af denne nye aktivitet. Men der kommer naturligvis en ny aktivitet og lidt mere liv på havnen. Og nogle vil på vinterpladsen måske føle sig lidt generet.

Skal vi forlænge aftalen ved udløb, vil en beslutning herom blive henlagt til generalforsamlingen i 2020.

Vi ser frem til et godt samarbejde med TGI.

p.b.v.

Simon

Se hovedelementer i samarbejdsaftalen her:

TGI & TS

DEL SIDEN