Dansk
English
Deutsch

Ubudne gæster i Thisted Sejlklub

Kære bådejere i Thisted Sejlklub.

Sejlklubben er p.t. plaget af ubudne gæster.
Der er flere tilfælde, hvor “fremmede” forsøger sig med natlige besøg på både liggende i sejlklubben.
I aftes den 4. maj ved kl. 17.58 modtog vi meddelelse om at 2 mystiske personer var meget interesserede i de store både på Bro F (fiskerihavnen), og fotograferede disse.
Personerne blev fotograferet af et medlem af Thisted Sejlklub, og anmeldelse med billeder er sendt til politiet.
Vi henstilles at alle medlemmer er opmærksomme på uregelmæssigheder på havnen, og meddeler mistænkelige aktiviteter på havnen til bestyrelsen.

Sponsor 2024