Dansk
English
Deutsch

Udvalg

Thisted Sejlklub

Thisted Sejlklubs udvalg 2023

REVISOR

Per Hovmark +45 23 46 63 38
Lars Mathiasen +45 51 17 66 60
Suppleant : Vagn Futtrup

DOMMERUDVALG

ad hoc

KAPSEJLADSUDVALG

Trimsejlads, JSU : Peter Wadmann, Jens Frederiksen, Henrik Christensen

MORS CUP

Simon Kristensen (24417924) , Claudia Werner (23484769), Peter Axelsen (22147210)

hjælpere : Mona og Leif Hummelshøj, Hanne Raaby

MÅLERUDVALG

Carl-Peter Krarup, +45 97 92 15 44
Finn Søgaard, +45 20 78 74 00

SPONSORUDVALG

Simon Kristensen, +45 24 41 79 24

JUNIORAFDELINGEN

Lars Klemme, +45 40 42 13 57

PR OG PRESSEANSVARLIG

Simon S. Kristensen, +45 24 41 79 24

UDLEJNING AF KLUBHUS

Karen Marie og Finn Nielsen +45 22 39 61 11

FESTUDVALG

Standerhejsning og Standerstrygning:
Anita og Peter Rasmussen

Sankt Hans fest:

Ole og Else Larsen, +45 41 81 56 67

DS-TURBØJER

Leo Mikkelsen, +45 24 26 33 71
Peter Sørensen , +45 21 75 56 93

BÅDEN Buster

Philip Brand +45 97 92 02 01,
eller mobil +45 61 37 95 95

BÅDEN MISSE / Rib

Lars Klemme, +45 40 42 13 57
(Ungdomsafdelingens)

SEJLERSKOLEN

Philip Brand +45 61 37 95 95
Thomas Kristensen +45 41 38 30 38
Poul Carl +45 30 39 13 13

KRANER

Lejf Hummelshøj har tilbudt i vinterperioden, at motionere kranen. Et arbejde, som uomtvistelig sparer klubben for mange reparationer på sigt!

KLUBHUSET

Conny og Jens Jørgen “Sjønne” Kristensen
+45 23 43 92 62 / +45 97 92 18 32

JOLLEHUSET

Lars Klemme / Juniorafdeling

Ny mastehal :

Niels Jørgen Larsen : +45 97 92 29 12

FORMÆND, BROER

A – Østbroen: Svend Jørgen Gregersen +45 23 71 93 34

B – Lang Pontonbro: Poul Erik Nielsen +45 51 55 35 44

C – Kongebroen: Karsten Bjørnskov +45 23 90 75 87

D – Folkebådsbroen: Lars Mathiasen +45 51 17 66 60

E – LM-broen: Per Sanderhoff +45 31 37 51 81

F – Fiskerihavn: Jan Trauelsen +45 20 35 75 78

G – Bryggen: Jan Trauelsen +45 20 35 75 78

H – Vestbroen: Jan Trauelsen +45 20 35 75 78

VINTER-/OPLAGSPLADS

Leo Mikkelsen, +45 24 26 33 71 og Peter Sørensen

TRÆSKIBS STÆVNE

Peter Axelsen, Simon S. Kristensen, Lars Klemme


Sponsor 2024