Udvalg

Thisted Sejlklubs udvalg 2020

REVISOR

Arnfred Toft Larsen, +45 97 98 14 12

Suppleant :  Per Hovmark, +45 23 46 63 38

DOMMERUDVALG

Klassebådsstævne etableres efter behov

KLUBMESTERSKAB

Udvalg etableres efter behov

KAPSEJLADSUDVALG

Udvalg etableres efter behov

MORS CUP

Simon Kristensen, Claudia Werner, Peter Axelsen

TRIMSEJLADSER/ KLASSEBÅDSSTÆVNE/JSU

Peter Wadmann (Formand)
Carl-Peter Krarup
Henrik Christensen
Jens Frederiksen

MÅLERUDVALG

Carl-Peter Krarup, +45 97 92 15 44
Finn Søgaard, +45 20 78 74 00

SPONSORUDVALG

Simon Kristensen, +45 24 41 79 24

JUNIORAFDELINGEN

Lars Klemme, +45 40 42 13 57

PR OG PRESSEANSVARLIG

Simon S. Kristensen, +45 24 41 79 24

UDLEJNING AF KLUBHUS

Stine Lundager, +45 40 64 29 69

FESTUDVALG

Standerhejsning og Standerstrygning:
Margit og Bjarne Kahr, Anita og Peter Rasmussen

Sankt Hans fest:

Peter og Christa Axelsen, Ole og Else Larsen

VEDLIGEHOLDELSE AF DS-TURBØJER

Leo Mikkelsen, +45 24 26 33 71

BÅDEN Buster

Philip Brand +45 97 92 02 01,
eller mobil +45 61 37 95 95

BÅDEN MISSE

Lars Klemme, +45 40 42 13 57
(Ungdomsafdelingens)

SEJLERSKOLEN

Tovholder og Instruktør: Carl Peter Krarup, tlf 20971544

og Olav Gjørup

KRANER

Lejf Hummelshøj har tilbudt i vinterperioden, at motionere kranen. Et arbejde, som uomtvistelig sparer klubben for mange reparationer på sigt!

KLUBHUSET

Conny og Jens Jørgen “Sjønne” Kristensen
+45 23 43 92 62 / +45 97 92 18 32

JOLLEHUSET

Niels Jørgen Larsen, +45 97 92 29 12

FORMÆND, BROER

A – Østbroen: Svend Jørgen Gregersen +45 23 71 93 34

B – Lang Pontonbro: Poul Eri Nielsen +45 51 55 35 44

C – Kongebroen: Ejgil Poulsen, +45 22 78 09 60

D – Folkebådsbroen: Lars Mathiasen +45 51 17 66 60

E – LM-broen: Per Sanderhoff +45 31 37 51 81

F – Fiskerihavn: Knud Kvorning +45 20 94 09 02

G – Bryggen: Jørgen Møller Larsen, +45 42 52 45 57

H – Vestbroen:
Jørgen Møller Larsen, +45 42 52 45 57

VINTER-/OPLAGSPLADS

Leo Mikkelsen, +45 24 26 33 71

TRÆSKIBS STÆVNE

Lars Klemme, +45 40 42 13 57

OPKRÆVNING

Opkrævning af havnepenge incl. fri bad, strøm, internet mv:

Shell Tanken:
Peter Sørensen

 

DEL SIDEN