Velkomstbrev

Velkommen til Thisted Sejlklub, vi er altid glade når vi får et nyt medlem. Det er vigtigt for os at du som nyt medlem får den bedst mulige start i sejlklubben. Dette vil vi gerne sikre med nedenstående informationer. Skulle der være info du ønsker som ikke findes her så kontakt os endelig så vi kan hjælpe dig på vej.
Thisted Sejlklub er en god sejlklub med en sund økonomi. Dette skyldes primært at vi alle er med til at passe på vores ting, og alle byder ind og bakker op om vores aktiviteter.
300 medlemmer og en fyldt havn med 160 både, giver en god base, men heldigvis har vi en god og aktiv ungdomsafdeling der udvikler fremtidens sejlere. I 2017 købte klubben 2 stk. J70 joller som vores divisions sejlere kan træne i. Vi er stolte af vi i 2018 skal sejle i sejlsportsligaens 2. division.
Ønsker du at benytte vores sejlerskole er du velkommen. For et yderst beskedent beløb kan du tilegne dig nødvendig praktisk sejler erfaring. Kontakt info findes nedenfor.
I klubhuset finder du gode køkkenforhold, toiletter og selvfølgelig en hyggelig salon, med nok Danmarks bedste udsigt. Foran klubhuset findes parkering, som vi henstiller til at du benytter når du er på havnen.
For at vi kan bevare vores sunde økonomi, er det nødvendigt, at vi alle sparer på ressourcer som vand og strøm, som i et vist omfang er uden brugerbetaling. Denne løsning kan vi kun bevarer hvis vi alle tænker over vores forbrug.
Løbende informationer om klubben, dens regler og aktiviteter findes på sejlklubbens hjemmeside:
WWW.Thisted-sejlklub.dk

Klubhus mv.
Alle døre er forsynet med kodelås. Koden tilsendes hvert år med opkrævningen af kontingent. Koden er kun for klubbens medlemmer.

Klubhuset:
Kan frit benyttes af klubbens medlemmer og gæstesejlere. Det er selvfølgelig vigtigt at vi alle er med til at lave god atmosfære for vores gæster – så hjælp hvis du kan.

Traktor og kran:
Disse kan frit benyttes af klubbens medlemmer, men husk at få den rigtige instruktion inden du benytter dem. Nøgle og instruktion kan fås ved henvendelse til vores materialeforvalter eller pladsmand.

WI-FI:
Overalt på havnen er der gratis WI-FI for klubbens medlemmer.
Wi-FI navn: tsnet
Password: seamate07

Diesel tank:
Der kan købes Marine diesel på vores anlæg. Betaling foregår med dankort. Hvis dit forbrug er over 200 l pr. år er der mulighed for at opnå en rabat pr. liter.

Højtryksrenser:
Klubben råder over en meget kraftig højtryksrenser som findes i mastehallen lige ved vaskepladsen. Denne kan frit anvendes af klubbens medlemmer til rengøring af båd. Men pas på, den er meget kraftig, så start forsigtig.

Landstrøm:
Som medlem må du sætte båden til landstøm så længe du opholder dig på båden. Hvis du ønsker konstant strøm købes et strømmærke hos materialeforvalteren.

Vand:
Der findes drikkevand på alle broer. Brug det fornuftig, og benyt saltvand til at vaske din båd ren med, og skyl evt. efter med fersk vand. Vi nyder vores frihed med ferskvandet, og vi kan kun bevare denne frihed hvis vi passer på det.

Vinterplads:
Vores område til vinteropbevaring af vores både, styres af vores pladsmand. Sæt ikke din båd på pladsen uden lige afstemme med ham, da bådene skal pakkes så alle kan være der, og ikke nødvendigvis efter hvor man har lyst til at stå. Alle bådvogne skal hele året være forsynet med navn og telefonnummer. Det er dårlig stil at undlade dette, både af hensyn til hvis noget er galt, eller hvis den evt. skal flyttes.

Frihavn:
Thisted sejlklub er en frihavn, og derfor har du også som medlem mulighed for at få et frihavnsmærke som giver dig en væsentlig reduktion i betaling af havnepenge i andre frihavne. Det er vigtigt at du placerer mærket synligt på din båd.

Klubvimpel:
Alle både i Thisted Sejlklub skal forsynes med en klubvimpel som som købes hos materialeforvalteren. Klubvimplen skal bæres på din båd så du tydelig viser hvorfra du kommer. Dette gælder for både gæster og medlemmer.

Mastehal:
Kan bruges til master op til 12 meter. Pak masten sammen så den fylder mindst mulig, så der er plads andre. Ingen har fast plads.

Fri/Optaget:
Alle pladser er forsynet med et skilt der marker om din plads er fri eller optager. Brug det, så vores gæster kan se de er velkommen, også selvom du kun er på weekendtur.

Arrangementer:
Alt information omkring arrangementer, ordensregler mv. findes på klubbens hjemmeside. Følgende arrangementer kan vi anbefale at et nyt medlem som min. bør deltage i:
•Generalforsamling
• Stander hejsning
• Sankt Hans.
•Stander strygning
Disse arrangementer sikrer at du møder andre medlemmer af klubben i mere social sammenhæng.

Generelt:
Vores medlemmer ligger inde med meget viden og kompetence, brug dem, stil dine spørgsmål, og hvem ved, måske kan du finde et svar på netop dit ”bådproblem”. Men husk en sådan ydelse går to veje.

Nabo båd:
Når du får tildelt en bådplads, så ta’ en snak med din nabo, få udvekslet kontaktoplysninger, så i kan holde opsyn med hinandens både. Husk det er næsten en nødvendighed at have et godt forhold til sin nabo, ellers bliver livet på havnen ikke så sjovt. Men det er let hvis alle opfører sig med respekt og omtanke.

Liggeplan:
Bestyrelsen offentliggør liggeplanen for den kommende sæson ved sæsonens start. Ingen medlemmer har fast plads, men man har sin plads til man får en ny anvist. Vi tilstræber selvfølgelig at lave mindst mulig om, men fra tid til anden er vi nødt til at flytte lidt runde så bådene ligger i en vis orden efter størrelse og type.

Materialeforvalter:
Jørgen Møller Larsen
Tlf. 42524557

Plads mand
Leo Mikkelsen
Tlf. 24263371

Jolle og Mastehus
Niels Jørgen Larsen
Tlf. 41163433

Broformænd
A. Østbroen Svend Jørgen Gregersen +45 23 71 93 34
B. Lang pontonbro Poul Erik Nielsen +45 51 55 35 44
C. Kongebroen Karsten Bjørnskov +45 23 90 75 87
D. folkebådsbroen Lars Mathiasen +45 51 17 66 60
E. Lm broen Per Sanderhoff +45 31 37 51 81
F. Fiskerihavnen Knud Kvorning +45 20 94 09 02
G. Bryggen Jørgen Møller Larsen, +45 42 52 45 57
H. Vestbroen Jørgen Møller Larsen, +45 42 52 45 57

DEL SIDEN